სპინინგი

სპინინგი

სპინინგი ინტენსიურ ვარჯიშთა ნაკრებია, რომელიც სრულდება სპეციალურ სტაციონარულ ველო-ტრენაჟორებზე. ვარჯიში სრულდება ჯგუფურად, ინსტრუქტორის მეთვალყურეობით, რომელიც ჯგუფს აძლევს მოტივაციას და პერიოდულად, საჭიროების შემთხვევაში ცვლის ვარჯიშის ინტენსივობას. სპინინგი საუკეთესო საშუალებაა წონაში სწრაფად დასაკლებად, 1 საათიანი ვარჯიშის დროს შესაძლებელია 600-700 კალორიის დაწვა. ვარჯიშის დროს ფეხებთან ერთად იტვირთება პრესის და ტორსის ნაწილიც. სპინინგი აუმჯობესებს მთლიანი სხეულის მდგომარეობას და ამცირებს დაზიანებების მიღების რისკს.

1