ფუნქციური ვარჯიში

ფუნქციური ვარჯიში

ფუნქციური ვარჯიში არის მაღალი ინტენსივობის და დინამიური ვარჯიშების ერთობლიობა, რომელსაც მრავალფეროვანი შედეგი მოაქვს. ფუნქციური ვარჯიში არ სრულდება ტრენაჟორებზე, არამედ ძირითადად დატვირთულია სიმძიმეების აწევით, სირბილით და სხვა. ვარჯიშის დროს იტვირთება მთლიანი სხეული, ძლიერდება კუნთები და სწრაფად იწვება კალორიები

1