პილატესი

პილატესი

პილატესი ორიენტირებულია ვარჯიშის შესრულების დროს გონებისა და სხეულის ურთიერთქმედებაზე. თითოეული ვარჯიშის შესრულებისას ხდება კონცენტრაცია სუნთქვის რიტმზე და მოძრაობის სისწორეზე. პილატესის ვარჯიშების დროს დატვირთულია მთლიანი სხეული, განსაკუთრებით კონცენტრირება ხდება კუნთების შიდა ანუ ღრმა ფენაზე. გაწელვითი ვარჯიშები ხელს უწყობს სხეულის მოქნილობის გაუმჯობესებას. პილატესი ასევე საუკეთესო საშუალებაა კონცეტრაციის უნარის განსავითარებლად.

1