ინსტრუქტორები

სანდრო გოგოხია
ლევან კალანდარიშვილი
დაჩი მიხელიძე
ნათია ნათენაძე
ნიკა ქაფიანიძე
აკიმა აბუთიძე
ნატალია მესიარიკოვა
რაუშან ბიურკიტბაევა
თემო ბაევი
სანდრო ჯაჯანიძე
გრეტა პავონი
1