კლუბი

#ჩაებიწრეში

წრეში გთავაზობთ სასიამოვნო გარემოს, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ადაპტირებულ, ინდივიდუალური მიდგომით შედგენილ სავარჯიშო და კვების პროგრამას, მრავალფეროვან წრეებს, რომლებიც ვარჯიშს ხდიან უფრო სახალისოს და პროფესიონალი ინსტრუქტორების დახმარებას დასახული მიზნის მიღწევაში.

წრეში ვქმნით, ვცვლით და ვატრიალებთ ენერგიას, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში დასახული მიზნების მიღწევაში ვიყენებთ.  

  

 

 

 

1